Pobierz AplikacjęFor Android Devices 5.x – 12.x

Śledź wszystko, co chcesz wiedzieć

  • Monitore remotamente todas as atividades do telefone de destino
  • Baixe e instale o aplicativo com rapidez e facilidade
  • Teste gratuito de todas as funções

Jak pobrać i zainstalować aplikację?

Przygotuj docelowy telefon komórkowy, który chcesz monitorować.
Pobierz i zainstaluj aplikację na telefonie docelowym i zakończ wszystkie ustawienia.
Otwórz przeglądarkę na komputerze lub telefonie komórkowym, aby wyświetlić wszystkie zapisy monitorowania telefonu docelowego.

Pobierz AplikacjęFor Android Devices 5.x – 12.x