STRONA GŁÓWNALokalizator GPS TelefonieJak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

Jak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

Lokalizator GPS telefonu - Jak śledzić lokalizację numeru telefonu online

Aplikacja Szpiegowska Telefon
Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.
Pobierz AplikacjęZobacz demo

W dobie mobilnego Internetu telefony komórkowe stały się standardem w życiu każdego człowieka. Na tych telefonach są instalowane wszelkiego rodzaju aplikacje i dostarczają różne usługi, które całkowicie zmieniły nasze życie. Każdy powinien był korzystać z usług pozycjonowania. Na przykład wiele osób instaluje oprogramowanie do pozycjonowania telefonu komórkowego dla dzieci lub osób starszych, aby zapobiec zgubieniu się osób starszych i dzieci. Będzie to miało zastosowanie do technologii pozycjonowania. Technologia ta zapewnia wsparcie pomocnicze dla wielu usług aplikacyjnych.

Niektóre osoby zatrudniają hakerów, aby wykorzystywali technologię „lokalizacji" do śledzenia i lokalizowania odpowiednich osób, naruszając prywatność innych! Więc jaka jest właściwie zasada tej technologii? Jak wykorzystać tę technologię, aby szybko zlokalizować lokalizację innych? Dziś wykorzystamy treść tego artykułu, aby szczegółowo wyjaśnić „zasadę i wdrożenie pozycjonowania telefonu komórkowego"!

Aplikacja Szpiegowska Telefon
Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.
Pobierz AplikacjęZobacz demo

Jak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

1. Powszechnie stosowana technologia pozycjonowania

Obecnie istnieje 6 rodzajów technologii pozycjonowania na dużą skalę, które są podzielone na dwie kategorie

Pozycjonowanie satelitarne: w tym GPS, AGPS, Glonass, Beidou.

Pozycjonowanie wspomagane naziemnie: w tym pozycjonowanie stacji bazowej i pozycjonowanie wspomagane Wi-Fi.

2. Zasada wspólnej technologii pozycjonowania

Jak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

pozycjonowanie satelitarne

Popularne systemy pozycjonowania satelitarnego obejmują GPS, Beidou, Galileo i Glonass. Chociaż usługi świadczone przez te systemy są nieco inne, zasady pozycjonowania za nimi są takie same. Obecnie najczęściej używany GPS jest używany jako przykład do wprowadzenia pozycjonowania satelitarnego.

GPS (Global Positioning System) to globalny system pozycjonowania, który jest systemem nawigacji satelitarnej i pozycjonowania ustanowionym przez Stany Zjednoczone. Korzystając z tego systemu, użytkownicy mogą uzyskać trójwymiarową nawigację, pozycjonowanie i prędkość w każdych warunkach pogodowych i w czasie rzeczywistym. pomiar w skali globalnej.Ponadto za pomocą tego systemu użytkownik może również wykonać bardzo precyzyjny transfer czasu i bardzo precyzyjne precyzyjne pozycjonowanie.

1.1 Skład systemu GPS

System GPS składa się z trzech części: część kosmiczna — konstelacja satelity GPS; część naziemna — część do monitorowania ziemi; część dotycząca wyposażenia użytkownika — odbiornik sygnału GPS.

1.1.1 Pracujące satelity GPS i ich konstelacje

21 pracujących satelitów i 3 zapasowe satelity na orbicie tworzą konstelację satelitów GPS. Wysokość 24 satelitów wynosi 20200 km nad ziemią, czas działania 11 godzin i 58 minut (czas gwiazdowy 12 godzin), są one równomiernie rozmieszczone w 6 płaszczyznach orbitalnych, nachylenie orbity wynosi 55 stopni, a płaszczyzny orbitalne 60 stopni Satelity w samolocie są od siebie oddalone o 90 stopni. Gdy satelita przechodzi przez zenit, widoczny czas satelity wynosi 5 h. W dowolnym punkcie na powierzchni ziemi w dowolnym momencie, pod kątem wysokości powyżej 15 stopni, można jednocześnie obserwować średnio 6 satelitów czas, do 9 satelitów. Aby zrozumieć trójwymiarowe współrzędne stacji obliczeniowej, należy obserwować cztery satelity GPS, co nazywa się konstelacją pozycjonowania.

1.1.2 System monitoringu naziemnego

Jak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

Do nawigacji i pozycjonowania satelity GPS są dynamicznym znanym punktem. Pozycja gwiazdy jest obliczana na podstawie efemeryd startu satelity - parametru opisującego ruch satelity i jego orbitę. Efemerydy nadawane przez każdego satelitę GPS są dostarczane przez system monitoringu naziemnego. To, czy różne urządzenia na satelicie działają normalnie i czy satelita porusza się po określonej orbicie, musi być monitorowane i kontrolowane przez sprzęt naziemny. Inną ważną funkcją systemu monitorowania naziemnego jest utrzymywanie czasu każdego satelity, znajdowanie różnicy zegara, a następnie wysyłanie go do satelity przez naziemną stację wstrzykiwania, a następnie satelita jest wysyłany do sprzętu użytkownika za pomocą komunikatu nawigacyjnego.

System monitoringu naziemnego satelity roboczego GPS obejmuje główną stację kontroli, trzy stacje wtrysku i pięć stacji monitorujących. Funkcją głównej stacji kontrolnej jest obliczanie efemeryd satelity i parametrów korekcyjnych zegara satelitarnego zgodnie z danymi obserwacyjnymi GPS każdej stacji monitorującej i wstrzykiwanie tych danych do satelity przez stację wstrzykiwania; satelity, w przypadku awarii działającego satelity wyślij zapasowego satelitę w celu zastąpienia uszkodzonego satelity pracującego, dodatkowo główna stacja sterowania pełni również funkcję stacji monitorowania, głównym zadaniem stacji monitorowania jest zapewnienie głównej stacji sterowania obserwacje satelitarne Dane, zadaniem stacji iniekcyjnej jest wprowadzenie do pamięci odpowiedniego satelity komunikatu nawigacyjnego wysłanego przez główną stację kontroli.

1.1.3 Odbiornik sygnału GPS

Może przechwytywać sygnały mierzonych satelitów wybranych zgodnie z określonym kątem odcięcia wysokości satelity, śledzić działanie tych satelitów, przekształcać, wzmacniać i przetwarzać odebrane sygnały GPS, aby zmierzyć sygnały GPS z satelitów do anteny odbiornika, potrafi zinterpretować komunikat nawigacyjny wysłany przez satelitę GPS i obliczyć trójwymiarową pozycję stacji w czasie rzeczywistym, a nawet trójwymiarową prędkość i czas.

1.2 Zasada pozycjonowania GPS

Podstawową zasadą systemu nawigacji GPS jest pomiar odległości między satelitami o znanych pozycjach a odbiornikiem użytkownika, a następnie poznanie konkretnej pozycji odbiornika poprzez syntezę danych wielu satelitów. Aby to osiągnąć, pozycję satelity można znaleźć w efemerydach satelitów zgodnie z czasem zarejestrowanym przez zegar pokładowy. Odległość od użytkownika do satelity uzyskuje się rejestrując czas rozchodzenia się sygnału satelity do użytkownika, a następnie mnożąc go przez prędkość światła (ze względu na interferencję jonosfery w atmosferze odległość ta wynosi nie rzeczywistą odległość między użytkownikiem a satelitą, ale Pseudorange).

Gdy satelita GPS działa normalnie, będzie stale przesyłał wiadomość nawigacyjną z kodem pseudolosowym (w skrócie pseudokod) złożonym z 1 i 0 symboli binarnych. Komunikat nawigacyjny zawiera efemerydy satelitów, status pracy, korekcję zegara, korekcję opóźnienia jonosferycznego, korekcję refrakcji atmosferycznej i inne informacje. Rolą części satelitarnej systemu nawigacji GPS jest ciągłe przesyłanie komunikatów nawigacyjnych. Ponieważ jednak zegar używany przez odbiornik użytkownika i zegar satelity na pokładzie nie zawsze mogą być zsynchronizowane, oprócz trójwymiarowych współrzędnych x, y i z użytkownika, zmienna t, czyli różnica czasu między satelitą a odbiornik jest wprowadzony jako niewiadoma, a następnie użyj 4 równań do rozwiązania 4 niewiadomych. Jeśli więc chcesz wiedzieć, gdzie znajduje się odbiornik, musisz mieć możliwość odbioru co najmniej 4 satelitów.

Rozwiązanie x, y, z i t z powyższych czterech równań umożliwia synchronizację i pozycjonowanie. Metoda pozycjonowania GPS, nie wymaga karty sim, nie musi łączyć się z siecią, o ile jest na zewnątrz, może być w zasadzie dokładnie pozycjonowana w dowolnym miejscu i czasie. Inne rodzaje metod pozycjonowania satelitarnego są podobne do GPS i nie będą ponownie opisywane.

Jak telefon komórkowy osiąga pozycjonowanie? Jak to działa?

Pozycjonowanie stacji bazowej

Pozycjonowanie stacji bazowej, znane również jako LBS, usługa lokalizacyjna.

2.1 Pojęcia pokrewne

Ponieważ sygnały w tym samym zakresie częstotliwości będą się wzajemnie zakłócać, aby zapobiec wzajemnemu zakłócaniu się sąsiednich stacji bazowych, sąsiednie stacje bazowe będą wybierać różne kanały (sygnały w różnych zakresach częstotliwości) do komunikacji z urządzeniami mobilnymi. Powyższa figura jest schematycznym diagramem komórkowej ruchomej stacji bazowej, a dowolne dwie sąsiednie stacje bazowe mają różne pasma częstotliwości komunikacji. Stacje bazowe nie istnieją w izolacji, a ich obszary zasięgu są przekazywane sobie nawzajem, tworząc ogromną sieć komunikacji mobilnej.

Po włączeniu urządzenia mobilnego po włożeniu karty SIM, będzie ono aktywnie wyszukiwać informacje o otaczającej stacji bazowej i nawiązać kontakt ze stacją bazową.W obszarze, w którym można wyszukać sygnał, telefon komórkowy może wyszukać więcej niż jeden stacji bazowej, ale odległość jest inna Jako komunikacyjną stację bazową zostanie wybrana stacja bazowa z najbliższą odległością i najsilniejszym sygnałem. Pozostałe stacje bazowe nie są bezużyteczne. Gdy Twoja lokalizacja się zmieni, zmieni się siła sygnału różnych stacji bazowych. Jeśli sygnał stacji bazowej A nie jest tak dobry jak stacji bazowej B, telefon komórkowy najpierw skomunikuje się z stacji bazowej B, aby zapobiec nagłemu przerwaniu łącza.Komunikacja, po skoordynowaniu sposobu komunikacji, przełączy się z A na B. Dlatego jest to również dzień czuwania, zużywasz więcej energii w pociągu niż w domu, a telefon komórkowy musi stale wyszukiwać i łączyć się ze stacją bazową. Za każdym razem, gdy jadę pociągiem, przełączam telefon w tryb samolotowy, oglądam filmy i słucham piosenek, które wciąż mogą trwać długo.

W tej ogromnej sieci komórkowej, w zależności od komórki, w której się znajdujesz, podrzędna stacja bazowa może z grubsza znać informacje o Twojej lokalizacji. Jeśli dodasz algorytmy szacowania, możesz dokładniej znaleźć swoją lokalizację.

2.2 Zasada pozycjonowania stacji bazowej

Telefon komórkowy mierzy sygnały pilotujące łącza w dół różnych stacji bazowych i uzyskuje TOA (czas przybycia) lub TDOA (różnica czasu przybycia) pilotów łącza w dół różnych stacji bazowych. stacji, algorytm szacowania wzoru trójkątnego jest zwykle używany do obliczania lokalizacji telefonu komórkowego. Algorytm szacowania rzeczywistej pozycji musi uwzględniać sytuację pozycjonowania wielu stacji bazowych (3 lub więcej), więc algorytm jest znacznie bardziej skomplikowany. Ogólnie rzecz biorąc, im więcej stacji bazowych mierzy stacja ruchoma, tym wyższa dokładność pomiaru i bardziej oczywista poprawa wydajności pozycjonowania.

Powyższe wprowadzenie jest nieco oficjalne i niezbyt łatwe do zrozumienia. Mówiąc wprost, im dalej od stacji bazowej, tym gorszy sygnał. Na podstawie siły sygnału odbieranego przez telefon komórkowy można z grubsza oszacować odległość od stacji bazowej. Gdy telefon komórkowy wyszukuje sygnały z co najmniej trzech jednocześnie stacji bazowych (obecny zasięg sieci jest bardzo łatwy. Jedno), można z grubsza oszacować odległość od stacji bazowej; stacja bazowa jest jednoznacznie określona w sieci komórkowej, a jej położenie geograficzne jest również unikalne, oraz odległość między trzema stacjami bazowymi (trzy punkty) a telefonem komórkowym można uzyskać, zgodnie z zasadą pozycjonowania trzypunktowego wystarczy narysować okrąg ze stacją bazową jako środkiem i odległość jako promień Przecięciem tych kręgów jest lokalizacja telefonu komórkowego. To samo dotyczy zasady trzypunktowego pozycjonowania WeChat przesyłanej w Internecie.

Gdy stacja bazowa jest pozycjonowana, sygnał jest łatwo zakłócany, więc niedokładność jej pozycjonowania jest z natury określona.Dokładność wynosi około 150 metrów, a jazda i nawigacja są w zasadzie niemożliwe. Warunkiem pozycjonowania jest to, że musi znajdować się w lokalizacji z sygnałami stacji bazowej, telefon komórkowy jest w stanie rejestracji karty sim (nie można włączyć Wi-Fi i odłączyć karty sim w trybie samolotowym) i musi odbierać sygnały z 3 stacje bazowe, wewnątrz lub nie. Szybkość pozycjonowania jest jednak bardzo szybka. Gdy pojawi się sygnał, można go ustawić. Obecnie głównym celem jest szybkie i ogólne zrozumienie Twojej lokalizacji bez GPS i bez Wi-Fi. Ponadto, jeśli w Twoim telefonie komórkowym nie ma pakietu danych o lokalizacji stacji bazowej, nadal musisz mieć połączenie z Internetem.

Pozycjonowanie Wi-Fi

 • Oprócz pozycjonowania stacji bazowej istnieje inna metoda pozycjonowania naziemnego, która może być nieznana dla wszystkich, a mianowicie pozycjonowanie Wi-Fi. Wszyscy wiemy, że każdy, kto korzysta z Internetu, będzie miał publiczny adres IP. Te pozycje IP są rejestrowane w systemie sieciowym.
 • Adres IP z grubsza śledzi Twoją lokalizację (operator może być bardziej precyzyjny), ale istnieją ograniczenia tego rodzaju kierowania. Z jednej strony wielu operatorów korzysta obecnie z technologii NAT, która niekoniecznie przypisuje każdemu użytkownikowi adres sieci publicznej.
 • Wspomniane przeze mnie pozycjonowanie Wi-Fi jest zupełnie inne niż powyższe pozycjonowanie adresu IP, które opiera się na adresie MAC routera Wi-Fi.
 • Każdy bezprzewodowy punkt dostępu (router Wi-Fi) ma globalnie unikalny adres MAC i ogólnie bezprzewodowe punkty dostępu nie poruszają się przez pewien czas.
 • Gdy Wi-Fi jest włączone, urządzenie pobierające (takie jak telefon komórkowy) może wyszukiwać sygnał tego bezprzewodowego punktu dostępowego i uzyskiwać jego adres MAC oraz informacje o sile sygnału.
 • Urządzenie zbierające przesyła informacje na serwer, a po obliczeniu serwera są one zapisywane jako odwzorowanie „szerokości i długości geograficznej MAC". Po zebraniu wystarczającej ilości informacji na serwerze tworzona jest ogromna baza danych Wi-Fi.

Gdy urządzenie znajduje się w takiej sieci, zebrane dane, które mogą identyfikować punkty dostępowe, mogą być wysyłane do serwera lokalizacji, a serwer pobiera lokalizację geograficzną każdego punktu dostępowego i oblicza urządzenie na podstawie siły każdego sygnału. stacji bazowej jest zwracana do urządzenia użytkownika Metoda obliczania jest podobna do metody obliczania pozycji pozycjonowania stacji bazowej.

Dostawcy usług lokalizacyjnych powinni stale aktualizować i uzupełniać własne bazy danych, aby zapewnić dokładność danych. Pytanie brzmi, w jaki sposób zbierane są te dane mapowania lokalizacji AP? Można go z grubsza podzielić na dwa typy - aktywne gromadzenie i przesyłanie przez użytkownika.

Aktywna kolekcja:kamera Google Street View, nie spodziewałeś się tego? Jest to urządzenie zbierające. Zbiera po drodze sygnał bezprzewodowy i zaznacza współrzędne zlokalizowane przez GPS i wysyła go z powrotem na serwer.

Przesyłanie użytkownika:gdy użytkownicy telefonów z systemem Android włączą opcję „Użyj lokalizacji sieci bezprzewodowej", zostaną zapytani, czy zezwolić na korzystanie z usługi lokalizacyjnej Google. Jeśli jest to dozwolone, informacje o lokalizacji użytkownika będą gromadzone przez Google. iPhone automatycznie zbierze adres MAC Wi-Fi, informacje o lokalizacji GPS, kod stacji bazowej operatora itp. i wyśle je na serwer Apple.

Podobnie jak pozycjonowanie stacji bazowej, pozycjonowanie Wi-Fi działa dobrze w miejscach o gęstych punktach dostępowych. Jeśli jest mało punktów dostępowych, trudno jest je dokładnie zlokalizować. Ogólnie rzecz biorąc, metoda pozycjonowania Wi-Fi jest trudna do wdrożenia, a użyteczność i dokładność nie są wysokie. Dlatego jest to głównie pomocniczy sposób pozycjonowania.

Pozycjonowanie A-GPS

Mówiąc o pomocy, mówimy o A-GPS.

A-GPS, Assisted GPS, Assisted Global Positioning Satellite System. Jak sama nazwa wskazuje, jest to ulepszenie GPS.

AGPS (AssistedGPS: Assisted Global Satellite Positioning System) to połączenie GSM/GPRS i tradycyjnego pozycjonowania satelitarnego, wykorzystujące stację bazową do wysyłania dodatkowych informacji satelitarnych w celu skrócenia czasu opóźnienia chipów GPS w celu uzyskania sygnałów satelitarnych. chipów GPS na satelitach. AGPS wykorzystuje sygnał stacji bazowej telefonu komórkowego, uzupełniony o sposób podłączenia serwera zdalnego pozycjonowania w celu pobrania danych satelitarnych, a następnie współpracuje z tradycyjnym odbiornikiem satelitarnym GPS, aby przyspieszyć pozycjonowanie. Jest to technologia, która łączy informacje o sieciowej stacji bazowej i informacje GPS w celu zlokalizowania stacji mobilnych.Wykorzystuje zarówno GPS, jak i mobilne stacje bazowe do rozwiązania problemu zasięgu GPS.Może być stosowana w drugiej generacji sieci G, C i sieci 3G używany w.

Zwykły system GPS składa się z satelitów GPS i odbiorników GPS W odróżnieniu od zwykłego GPS, AGPS posiada również pomocniczy serwer pozycjonowania w systemie. W sieci AGPS odbiornik może uzyskać pomoc w pozycjonowaniu, komunikując się z serwerem pomocy. Ponieważ zadania między odbiornikiem AGPS a serwerem pomocniczym są wzajemnie podzielone, AGPS często ma szybsze możliwości pozycjonowania i wyższą wydajność niż zwykłe systemy GPS i może szybko przechwytywać sygnały GPS. kilka sekund (pierwszy czas akwizycji prostego odbiornika GPS może zająć od 2 do 3 minut), a dokładność wynosi tylko kilka metrów, czyli jest wyższa niż dokładność GPS. Dzięki odbiornikowi AGPS nie trzeba już pobierać i dekodować danych nawigacyjnych z satelitów GPS, dzięki czemu jest więcej czasu i mocy obliczeniowej na śledzenie sygnału GPS, co skraca czas pierwszej naprawy, zwiększa czułość i maksymalizuje dostępność.

Podstawowe kroki pozycjonowania AGPS

 • Telefon komórkowy AGPS najpierw przesyła informacje o adresie własnej stacji bazowej do serwera lokalizacji za pośrednictwem sieci;
 • Serwer lokalizacji przesyła informacje pomocnicze GPS związane z lokalizacją (w tym efemerydy GPS, azymut, wysokość itp.) do telefonu komórkowego zgodnie z przybliżoną lokalizacją telefonu komórkowego;
 • Moduł AGPS telefonu komórkowego odbiera oryginalny sygnał GPS zgodnie z informacjami pomocniczymi (w celu poprawy zdolności TTFF pierwszego czasu blokowania sygnału GPS);
 • Po odebraniu oryginalnego sygnału GPS telefon komórkowy demoduluje sygnał, oblicza pseudoodległość z telefonu komórkowego do satelity (pseudoodległością jest odległość, na którą wpływają różne błędy GPS) i przesyła odpowiednie informacje do serwera pozycjonowania przez sieć;
 • Serwer lokalizacji kończy przetwarzanie informacji GPS zgodnie z przesłanymi informacjami pseudoodległości GPS i informacjami pomocniczymi z innych urządzeń pozycjonujących (takich jak stacje referencyjne GPS, itp.) i szacuje lokalizację telefonu komórkowego;
 • Serwer lokalizacji przesyła lokalizację telefonu komórkowego do bramy lokalizacji lub platformy aplikacji (takiej jak aplikacja GPS w telefonie komórkowym) za pośrednictwem sieci.

Zaletą AGPS jest przede wszystkim dokładność pozycjonowania. Na otwartych przestrzeniach, takich jak na zewnątrz, jego dokładność może osiągnąć około 10 metrów w normalnym środowisku pracy GPS, co można nazwać technologią pozycjonowania o najwyższej obecnie dokładności pozycjonowania. Kolejną zaletą jest to, że czas na pierwsze przechwycenie sygnału GPS to zazwyczaj tylko kilka sekund, w przeciwieństwie do GPS, który może zająć od 2 do 3 minut na pierwsze przechwycenie. Chociaż technologia AGPS ma wysoką dokładność pozycjonowania i krótki czas na przechwycenie sygnału GPS po raz pierwszy, ta technologia ma również pewne wady. Przede wszystkim nadal nie da się w zadowalający sposób rozwiązać problemu pozycjonowania w pomieszczeniach. Ponadto implementacja pozycjonowania AGPS musi być transmitowana przez wiele sieci (do sześciu transmisji jednokierunkowych), co uważa się, że zajmuje dużo zasobów lotniczych dla operatorów i będzie generować duży ruch dla kosztów konsumentów. Ponadto telefony komórkowe AGPS mają pewne dodatkowe obciążenie pod względem zużycia energii niż zwykłe telefony komórkowe, co pośrednio skraca czas czuwania telefonów komórkowych. Ponadto czasami niemożliwe jest uzyskanie sygnałów z wielu satelitów, zwykle ze względu na ograniczenia środowiska, w którym znajduje się odbiornik anteny telefonu AGPS. W takim przypadku funkcja AGPS nie będzie działać dobrze.

Jak programiści osiągają pozycjonowanie telefonu komórkowego?

Znając „metodę implementacji przez programistę" tych metod pozycjonowania, programiści mogą się pocić. Czy aplikacja „samodzielna utrzymuje stację bazową i bazę danych WIFI", jak wspomniano powyżej?

Odpowiedź: Nie, oczywiście w praktyce inżynierskiej istnieją dwa główne podejścia:

Jeden ze sposobów: wywołanie funkcji pozycjonowania na poziomie systemu

Bez względu na to, który system (IOS, Android, WP) zapewnia zestaw możliwości pozycjonowania na poziomie systemu, takie możliwości pozycjonowania odpowiadają zestawowi API na poziomie systemu. Ogólnie rzecz biorąc, ten interfejs API zawsze będzie miał następujące opcje precyzji:

Wysoka precyzja: Jeśli można znaleźć satelity GPS, użyj pozycjonowania GPS, w przeciwnym razie użyj pozycjonowania WIFI.Jeśli nie można pomyślnie pozycjonować zarówno WIFI, jak i GPS, wynik pozycjonowania może być podany tylko zgodnie ze stacją bazową.

Zrównoważ zużycie energii: wyłącz GPS (ponieważ jest bardzo energochłonny), użyj najpierw WIFI, jeśli WIFI nie jest dostępne, użyj stacji bazowej do pozycjonowania.

Niski pobór mocy (pasywne pozycjonowanie): Zgodnie z przepisami różnych systemów metody wdrażania również są różne, ale generalnie dzielą one wyniki pozycjonowania innych aplikacji, to znaczy inne aplikacje uzyskują pozycję z wysoką precyzją i zrównoważonym zużyciem energii, wtedy ta pozycja jest również Zostanie przeniesiona do aplikacji, która obecnie korzysta z „pozycjonowania o małej mocy", to znaczy, że aplikacja zakończy pozycjonowanie bez zużywania dodatkowego zużycia energii.

Trzeba jednak przyznać, że na systemach IOS i WP, ponieważ system operacyjny nie otwiera interfejsu do odczytu stacji bazowych i WIFI, w rzeczywistości możliwości pozycjonowania systemu operacyjnego utworzyły monopol, a programiści nie mogą osiągnąć możliwości samodzielnego pozycjonowania. Prowadzi to również do tego samego błędu pozycjonowania dla wszystkich aplikacji jednocześnie na telefonach Apple i WP.

Druga metoda: wywołanie zewnętrznego pakietu SDK do pozycjonowania

W przypadku systemu telefonu komórkowego z systemem Android, który może publicznie odczytywać informacje o stacji bazowej i WIFI, producent map zaimplementował zestaw SDK do pozycjonowania.Do aktualnie zeskanowanej stacji bazowej i pozycji WIFI obliczany jest ostatecznie dokładniejszy wynik pozycjonowania i zwracany do programisty za pośrednictwem interfejs SDK. Zaletą tego jest to, że możliwość pozycjonowania aplikacji można oddzielić od zależności od systemu telefonii komórkowej.

3. Jak zlokalizować czyjąś lokalizację telefonu komórkowego?

Lokalizowanie telefonów komórkowych innych osób będzie wiązało się z kwestiami prywatności, dlatego metoda klubu nauki jest zalecana tylko do lokalizowania miejsca pobytu osób starszych i dzieci w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom starszym i dzieciom i nie może być wykorzystywana do nielegalnych działań!

1. Metoda konwencjonalna

Obecnie system dostosowywania większości marek telefonów komórkowych będzie miał własną funkcję wyszukiwania telefonów komórkowych, a jeśli inne marki nie mają własnej funkcji wyszukiwania telefonu komórkowego, ale chcą zlokalizować telefon komórkowy, mogą to osiągnąć tylko poprzez zainstalowanie trzeciego -imprezowa aplikacja. Dzięki funkcji lokalizacji telefonu komórkowego aplikacji innej firmy możesz łatwo zlokalizować lokalizację telefonów komórkowych innych osób.

2. Metoda specjalna

Uzyskiwanie uprawnień do telefonu komórkowego poprzez wszczepienie programu trojańskiego w celu uzyskania pozycjonowania

W ten sposób istnieje wiele uprawnień do uzyskania telefonu komórkowego drugiej strony, nie tylko lokalizacji, ale także zapisów połączeń, wiadomości tekstowych i czatów.