STRONA GŁÓWNALokalizator GPS TelefonieJak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego

Jak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego

Bezpłatny mobilny moduł śledzenia lokalizacji GPS
Jak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego
Aplikacja Szpiegowska Telefon
Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.
Pobierz AplikacjęZobacz demo

Możesz szybko zainstalować aplikację śledzącą telefon komórkowy na swoim smartfonie, aby zlokalizować i znaleźć określoną lokalizację drugiej strony za pomocą numeru telefonu komórkowego. Może śledzić lokalizację Twojego dziecka na mapie w dowolnym momencie i chronić Twoją rodzinę i dzieci przed cyberprzemocą. W każdej chwili możesz sprawdzić informacje o swojej rodzinie na komputerze lub telefonie komórkowym, nawet jeśli nie jesteś z nimi, możesz czuć się swobodnie.

 • Pozycjonowanie telefonu komórkowego
  Śledź lokalizację w czasie rzeczywistym i historyczną trajektorię docelowego telefonu komórkowego, wspieraj pozycjonowanie stacji bazowej, pozycjonowanie WIFI, pozycjonowanie satelitarne GPS i pozycjonowanie numeru telefonu komórkowego.
 • Lokalizacje i mapy
  Natychmiast zobacz aktualną lokalizację wszystkich członków rodziny. Zapisana jest również historia wszystkich poprzednich lokalizacji.
 • Monitorowanie SMS-ów
  Identyfikuj wiadomości tekstowe z telefonów komórkowych i zapisy czatów, przechwytuj i alarmuj szkodliwe informacje oraz blokuj szkodliwe segmenty numerów.
 • rekordy połączeń
  Monitoruj zapisy połączeń i zawartość telefonu komórkowego oraz inteligentne rozpoznawanie głosu treści połączenia.
 • monitorowanie aplikacji
  Monitoruj instalację aplikacji na kontrolowanym urządzeniu, raportuj i ograniczaj czas i częstotliwość użytkowania.
 • Monitorowanie zachowania na czacie
  Monitoruj rozmowy telefoniczne na czacie, zrzuty ekranu telefonu i wiadomości aplikacji społecznościowych.
 • Monitorowanie przeglądania witryny
  Rejestruj strony internetowe odwiedzane przez telefony komórkowe, w tym adresy URL i czas.
Jak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego
Aplikacja Szpiegowska Telefon
Monitoruj połączenia, SMS, GPS, aparat, zdjęcia, filmy, Whatsapp, Facebook itp.
Pobierz AplikacjęZobacz demo

Czym jest technologia mobilnej lokalizacji?

Technologia pozycjonowania telefonów komórkowych odnosi się do technologii lub usługi, która uzyskuje informacje o lokalizacji (współrzędne szerokości i długości geograficznej) telefonów komórkowych za pomocą określonej technologii pozycjonowania, oznacza pozycję pozycjonowanego obiektu na mapie elektronicznej lub wykorzystuje GPS i stacje bazowe do lokalizowania telefonów komórkowych telefony.. Metoda pozycjonowania oparta na GPS polega na wykorzystaniu modułu pozycjonowania GPS telefonu komórkowego do wysłania własnego sygnału pozycji do serwera w celu realizacji pozycjonowania telefonu komórkowego. Pozycjonowanie stacji bazowej polega na wykorzystaniu stacji bazowej do pomiaru odległości i ostatecznie określenia lokalizacji telefonu komórkowego. Ta ostatnia nie wymaga od telefonów komórkowych możliwości pozycjonowania GPS, ale dokładność zależy w dużej mierze od zagęszczenia stacji bazowych, a czasami błąd może przekroczyć jeden kilometr. Ten pierwszy ma wyższą dokładność pozycjonowania. Ponadto istnieje sposób na wykorzystanie Wi-Fi do zlokalizowania na małym obszarze.

Analiza technologii pozycjonowania telefonów komórkowych GSM

Metody lokalizacji telefonów komórkowych GSM można zazwyczaj podzielić na dwa rodzaje: sieciowe i terminalowe. Technicznie można go podzielić na trzy metody: pomiar czasu przybycia (TOA), ulepszony pomiar różnicy czasu (E-OTD) oraz wspomaganie GPS (A-GPS).

Technologia pozycjonowania TOA

Metodę pozycjonowania TOA można wdrożyć na dowolnym istniejącym telefonie komórkowym bez żadnych modyfikacji telefonu komórkowego. Konkretne kroki wdrożenia:

 • Telefon komórkowy, który ma być pozycjonowany, wysyła znany sygnał, a trzy lub więcej jednostek LMU odbiera sygnał w tym samym czasie. Znany sygnał jest sygnałem serii dostępu wysyłanym przez telefon komórkowy podczas wykonywania asynchronicznego przekazywania;
 • Po tym, jak każdy LMU uzyska bezwzględny czas GPS w momencie nadejścia sygnału, może uzyskać względną różnicę czasu (RTD);
 • Zgodnie z informacjami z pierwszych dwóch kroków, SMLC przeprowadza porównanie parami, oblicza różnicę czasu nadejścia (TDOA) sygnału serii, uzyskuje dokładną pozycję i wraca do programu aplikacyjnego. Aby uzyskać dokładną lokalizację telefonu komórkowego za pomocą triangulacji, muszą być znane dwa inne parametry: położenie geograficzne LMU i przesunięcie czasowe między LMU. Na przykład, bezwzględny czas GPS musi być dostarczony przez każdy LMU, lub parametry różnicy czasu rzeczywistego (RTD) można uzyskać poprzez umieszczenie referencyjnego LMU w lokalizacji o znanej pozycji. LMU używa impulsu dostępu do określenia TOA. Gdy wysyłane jest żądanie lokalizacji, wybierana jest jednostka LMU i konfigurowana z odpowiednią częstotliwością do odbioru impulsu dostępu. W tym czasie telefon komórkowy wysyła do 70 impulsów dostępowych (czas trwania 320 ms) z określoną mocą na kanale ruchu (który może być w trybie przeskoku częstotliwości). Każdy LMU wdraża i poprawia wyniki pomiarów TOA na różne sposoby. Wykorzystanie odebranego sygnału Burst może poprawić prawdopodobieństwo powodzenia pomiaru i dokładność pomiaru. Korzystanie z technologii różnorodności (takich jak różnorodność anten i przeskakiwanie częstotliwości) może zmniejszyć wpływ efektów wielościeżkowych i poprawić dokładność pomiarów. Gdy aplikacja musi znać lokalizację telefonu komórkowego, wysyła żądanie do SMLC i jednocześnie informuje o numerze telefonu komórkowego i wymaganiach dotyczących dokładności pozycjonowania. Zmierzone parametry TOA i ich wartości błędów są zbierane i wysyłane do SMLC.Na podstawie danych SMLC może obliczyć lokalizację telefonu komórkowego wymaganą przez aplikację, a następnie przesłać informacje o lokalizacji i zakres błędu z powrotem do aplikacji.
Jak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego

Metoda pozycjonowania TOA wymaga dodatkowego sprzętu (LMU), aby osiągnąć cel, jakim jest dokładne obliczenie czasu nadejścia sygnałów serii. Można to zrealizować na wiele sposobów: LMU może być zintegrowane z BTS-em lub może być używane jako osobne urządzenie. Gdy LMU jest oddzielnym urządzeniem, może mieć oddzielną antenę lub współdzielić antenę z BTS i realizować komunikację międzysieciową za pośrednictwem interfejsu radiowego.

Technologia pozycjonowania E-OTD

Poszczególne etapy implementacji: Metoda pozycjonowania E-OTD została opracowana na podstawie pomiaru różnicy czasu (OTD). OTD odnosi się do zmierzonej ilości czasu, a E-OTD odnosi się do metody pomiaru. Telefon komórkowy może odbierać wyniki pomiarów bez dodatkowego sprzętu. W przypadku sieci synchronicznej telefon komórkowy mierzy względny czas nadejścia kilku sygnałów BTS, w przypadku sieci asynchronicznej sygnał musi również zostać odebrany przez LMU, którego lokalizacja jest znana. Po określeniu czasu transmisji sygnału z BTS-a do telefonu komórkowego można wyznaczyć odległość geometryczną pomiędzy BTS-em a telefonem komórkowym, a następnie na podstawie tej odległości obliczyć, aby ostatecznie określić położenie telefonu komórkowego. Konkretne kroki wdrożenia:

 • Telefon komórkowy odbiera sygnał z każdej stacji bazowej i uzyskuje parametr TOA, LMU uzyskuje parametr RTD;
 • Telefon komórkowy przesyła parametry TOA i RTD do sieci GSM.
 • Pomiary OTD wymagają impulsów synchronicznych, standardowych i analogowych. Gdy ramki wysyłane przez BTS-y nie są zsynchronizowane, sieć musi zmierzyć RTD pomiędzy BTS-ami. Do dokładnej triangulacji wymagane są 3 BTS zarówno do pomiarów OTD, jak i pomiarów RTD (gdy BTS nie są zsynchronizowane). Po uzyskaniu parametrów OTD można obliczyć lokalizację telefonu komórkowego w sieci lub w terminalu (telefon komórkowy musi posiadać różne niezbędne informacje). Pierwszy z nich nazywany jest trybem pomocniczym telefonu komórkowego, a drugi trybem autonomicznym telefonu komórkowego. Obliczanie pozycji jest realizowane przez moduł funkcji obliczania pozycji w telefonie komórkowym lub sieci.
Jak znaleźć czyjąś lokalizację według numeru telefonu komórkowego

Zasada A-GPS

Etapy implementacji metody pozycjonowania wspomaganego GPS są następujące: sieć GSM odbiera informacje pomocnicze GPS; sieć GSM wysyła informacje pomocnicze do telefonu komórkowego; telefon komórkowy uzyskuje informacje GPS, oblicza i uzyskuje własną dokładną pozycję ; telefon komórkowy wysyła informacje o pozycji do sieci GSM. Istnieją dwa sposoby: tryb wspomagany telefonem komórkowym i tryb niezależny od telefonu komórkowego:

Metoda pozycjonowania GPS wspomagana telefonem komórkowym

Rozwiązanie to ma przenieść większość funkcji tradycyjnego odbiornika GPS do procesora sieciowego. Ten sposób wymaga wyposażenia, takiego jak antena, jednostka RF i procesor danych. Sieć GSM wysyła do telefonu komórkowego serię bardzo krótkich informacji pomocniczych, w tym czas, listę widocznych satelitów, parametry sygnału satelitarnego Dopplera oraz okno wyszukiwania fazy kodu. Te parametry pomagają wbudowanemu modułowi GPS skrócić czas pozyskiwania sygnału GPS. Dane pomocnicze pochodzą z danych pseudoodległości przetwarzanych przez moduł GPS telefonu komórkowego i mogą trwać kilka minut. Po otrzymaniu tych danych pseudoodległości odpowiedni procesor sieciowy lub serwer pozycjonowania może z grubsza oszacować położenie telefonu komórkowego. Po dodaniu niezbędnej korekty do sieci GSM dokładność pozycjonowania może ulec poprawie.

Autonomiczna metoda pozycjonowania GPS telefonu komórkowego

Słuchawka zawiera w pełni funkcjonalny odbiornik GPS ze wszystkimi funkcjami słuchawki, a także pozycję satelity i obliczenia pozycji słuchawki. Na początku obliczeń potrzeba więcej danych niż przy pomocy telefonu komórkowego, a dane te mogą trwać dłużej niż 4 godziny lub być aktualizowane w razie potrzeby, zwykle w tym czas, pozycja odniesienia, efemerydy satelitarne i parametry kalibracji czasu itp. Jeśli niektóre aplikacje wymagają większej dokładności, konieczne jest ciągłe (co około 30 sekund) wysyłanie różnicowego sygnału GPS (DGPS) do telefonu komórkowego. Sygnał DGPS działa w bardzo szerokim zasięgu geograficznym, a odbiornik referencyjny może służyć w szerokim zasięgu geograficznym jako centrum. Informacje o ostatecznej lokalizacji są obliczane przez sam telefon, a te informacje o położeniu mogą być wysyłane do dowolnej innej aplikacji.

Często zadawane pytania dotyczące lokalizacji telefonu komórkowego

Dlaczego pozycjonowanie telefonu komórkowego GPS musi być połączone z Internetem?

Aby przyspieszyć czas pozycjonowania, większość telefonów komórkowych połączy się z siecią, pobierze dane pomocnicze AGPS, a następnie możesz poznać aktualny status satelity i które satelity mogą być odbierane, aby moduł mógł szybko przechwycić sygnał do pozycjonowania.

Inna sytuacja polega na tym, że wiele programów żąda własnej lokalizacji podczas rozpoczynania pozycjonowania, na przykład wywołując interfejs w celu użycia kompleksowych metod pozycjonowania, takich jak informacje o stacji bazowej, informacje o sieci Wi-Fi itp., aby szybko podać szacunkową lokalizację, a następnie przejść do GPS do pozycjonowania. W tym czasie zostanie również wygenerowane połączenie sieciowe. W rzeczywistości możliwe jest również zlokalizowanie bez otwierania połączenia sieciowego, ale jest to wolniejsze.Telefon komórkowy działa normalnie w ciągu 1-2 minut.Oczywiście założeniem jest, że nie ma dużych przeszkód. Wraz z obecnym rozwojem zintegrowano metodę pozycjonowania.Interfejs systemu będzie szybko dostarczał informacji o lokalizacji przez WiFi, stacje bazowe, GPS itp., a tło będzie stopniowo dostarczać bardziej precyzyjne lokalizacje.

W jaki sposób aplikacja LBS telefonu komórkowego lokalizuje telefon komórkowy za pośrednictwem sieci WIFI i stacji bazowych?

W obecnej sytuacji istnieją dwa główne typy cech, które mają tę niezmienność położenia przestrzennego i są łatwo uzyskiwane przez urządzenia mobilne:
1. Informacje o stacji bazowej sieci komunikacji mobilnej
2. Informacje o punkcie dostępowym WLAN

Dlatego, gdy informacje stacji bazowej i informacje WLAN AP przechwycone przez urządzenie mobilne są zgodne z poprzednio przechwyconymi informacjami, można uznać, że użytkownik powinien zasadniczo znajdować się w tej samej lokalizacji. Jeśli informacje o stacji bazowej i informacje o punkcie dostępowym sieci WLAN, które można wykryć w danej lokalizacji, są zbiorczo określane jako charakterystyka widma elektromagnetycznego lokalizacji, a związek między charakterystyką widma elektromagnetycznego a współrzędnymi został wcześniej zarejestrowany w bazie danych, wówczas -nazywane pozycjonowaniem jest w rzeczywistości oparte na widmie elektromagnetycznym.Proces, w którym obiekt znajduje współrzędne przestrzenne.

Powyższe ma na celu analizę podstawowych zasad pozycjonowania stacji bazowych i WIFI z teoretycznego punktu widzenia Z praktycznego punktu widzenia (z perspektywy twórców programów) potrzebne jest wykorzystanie interfejsu pozycjonowania dostarczonego przez usługodawcę aby wysłać do niego odpowiednie sygnały elektromagnetyczne.Funkcje widma, aby uzyskać przestrzenną lokalizację odpowiednich cech zarejestrowanych w swojej bazie danych, bez dbania o szczegóły algorytmu, który za tym stoi.

Telefon komórkowy z normalnymi funkcjami może zawsze odbierać różne sygnały bezprzewodowe. „Lokalna wyjątkowość" tych sygnałów bezprzewodowych jest kluczowym warunkiem wstępnym pozycjonowania urządzenia. Na czym polega lokalna wyjątkowość? Rozwińmy i wyjaśnijmy te konkretne sygnały, a będziesz wiedział.

Telefon komórkowy może wykonywać i odbierać połączenia oraz wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe, co oznacza, że telefon komórkowy może inicjować interakcję z pobliskimi stacjami bazowymi oraz wysyłać i odbierać sygnały. W szczególności w przypadku smartfonów identyfikator stacji bazowej można uzyskać również za pośrednictwem interfejsu systemu. W normalnych warunkach każdy identyfikator stacji bazowej jest globalnie unikalny, więc jeśli zostanie zeskanowany identyfikator stacji bazowej i znamy lokalizację stacji bazowej, możemy z grubsza oszacować lokalizację urządzenia. Przesłanką do spekulacji jest to, że zasięg transmisji sygnału stacji bazowej jest ograniczony, a normalny telefon komórkowy nie jest w stanie odebrać sygnału tej stacji bazowej, gdy znajduje się ona daleko od stacji bazowej. W podręcznikach dotyczących komunikacji bezprzewodowej, jeśli chodzi o pozycjonowanie stacji bazowych, zawsze jest mowa o pozycjonowaniu triangulacyjnym.Telefon komórkowy może skanować sygnały trzech stacji bazowych, więc musi znajdować się we wspólnym zasięgu trzech stacji bazowych, więc zakres obliczeń jest duży, pomniejsz.

Jak zobaczyć ekran telefonu innych osób, historię połączeń, sms, rozmowę, wiadomości tekstowe, e-mail, lokalizację Gps, nagrywanie rozmów, zdjęcia, whatsApp, komunikator, facebook.Mobilna aplikacja szpiegowska może szpiegować i śledzić telefon z android mojego partnera. Aplikacja szpiegująca Pobierz za darmo i zainstalować plik apk na telefonu docelowym.Najlepsze oprogramowanie szpiegowskie - Znaleźć i zlokalizuj czyjś telefonem online, czytanie wiadomość telefonie od męża lub żony na innym telefony komórkowe.