ANA SAYFATelefon GPS BulucuCep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

Cep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

GPS telefon takip indir - Telefon numarasından telefonun yerini bulma

Telefonu Casus Uygulaması
Çağrıları, SMS, GPS, Kamera, Fotoğraflar, Videolar, Whatsapp, Facebook izleyin.
Uygulamaları İndirDemoyu görüntüle

Mobil İnternet çağında, cep telefonları herkesin hayatında standart hale geldi. Bu cep telefonlarına her türlü uygulama yüklenir ve hayatımızı tamamen değiştiren çeşitli hizmetler sunar. Konum belirleme servislerini herkes kullanmalıydı.Örneğin birçok kişi, yaşlıların ve çocukların kaybolmasını önlemek için çocuklar veya yaşlılar için cep telefonu konumlandırma yazılımı yükler.Bu, konumlandırma teknolojisine uygulanacaktır. Bu teknoloji, birçok uygulama hizmeti için yardımcı destek sağlar.

Bazı insanlar, ilgili kişileri izlemek ve bulmak için "konum" teknolojisini kullanmak için bilgisayar korsanlarını işe alır ve başkalarının gizliliğini ihlal eder! Peki bu teknolojinin prensibi tam olarak nedir? Başkalarının yerini hızlı bir şekilde bulmak için bu teknoloji nasıl kullanılır? Bugün, bu makalenin içeriğini "cep telefonu konumlandırma ilkesini ve uygulamasını" ayrıntılı olarak açıklamak için kullanacağız!

Telefonu Casus Uygulaması
Çağrıları, SMS, GPS, Kamera, Fotoğraflar, Videolar, Whatsapp, Facebook izleyin.
Uygulamaları İndirDemoyu görüntüle

Cep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

1. Yaygın olarak kullanılan konumlandırma teknolojisi

Şimdi iki kategoriye ayrılan 6 çeşit büyük ölçekli konumlandırma teknolojisi var.

Uydu konumlandırma: GPS, AGPS, Glonass, Beidou dahil.

Yer destekli konumlandırma: baz istasyonu konumlandırma ve WiFi destekli konumlandırma dahil.

2. Ortak konumlandırma teknolojisi ilkesi

Cep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

uydu konumlandırma

Yaygın uydu konumlandırma sistemleri arasında GPS, Beidou, Galileo ve Glonass bulunur.Bu sistemlerin sağladığı hizmetler biraz farklı olsa da arkasındaki konumlandırma ilkeleri aynıdır.Şimdi, en yaygın kullanılan GPS, uydu konumlandırmasını tanıtmak için bir örnek olarak kullanılmaktadır.

GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Amerika Birleşik Devletleri tarafından kurulan bir uydu navigasyon ve konumlandırma sistemi olan küresel konumlandırma sistemidir.Bu sistemi kullanarak, kullanıcılar tüm hava koşullarında, sürekli ve gerçek zamanlı üç boyutlu navigasyon ve konumlandırma ve konumlandırma ve hız elde edebilirler. küresel ölçekte ölçüm.Ayrıca, kullanıcı bu sistemi kullanarak, yüksek hassasiyetli zaman transferi ve yüksek hassasiyetli hassas konumlandırma da yapabilir.

1.1 GPS sistemi bileşimi

GPS sistemi üç bölümden oluşur: uzay bölümü - GPS uydu takımyıldızı; yer kontrol bölümü - yer izleme bölümü; kullanıcı ekipmanı bölümü - GPS sinyal alıcısı.

1.1.1 GPS ile çalışan uydular ve takımyıldızları

Yörüngedeki 21 çalışan uydu ve 3 yedek uydu bir GPS uydu takımyıldızı oluşturur. 24 uydunun yerden yüksekliği 20200km, çalışma süresi 11 saat 58 dakika (yıldız zamanı 12 saat), 6 yörünge düzleminde eşit dağılmış, yörünge eğimi 55 derece ve yörünge düzlemleri 60 derecedir. Düzlemdeki uydular birbirinden 90 derece uzaktadır. Uydu zenitten geçtiğinde uydunun görünür süresi 5 saattir.Dünya yüzeyinde herhangi bir zamanda, 15 dereceden fazla bir irtifa açısında, aynı anda ortalama 6 uydu gözlemlenebilir. zaman, 9 uyduya kadar. Hesaplama istasyonunun üç boyutlu koordinatlarını anlamak için, konumlandırma takımyıldızı olarak adlandırılan dört GPS uydusunun gözlemlenmesi gerekir.

1.1.2 Yer İzleme Sistemi

Cep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

Navigasyon ve konumlandırma için GPS uyduları dinamik olarak bilinen bir noktadır. Yıldızın konumu, uydunun hareketini ve yörüngesini tanımlayan bir parametre olan uydunun fırlatılmasının kısa ömürlülüğüne göre hesaplanır. Her bir GPS uydusu tarafından yayınlanan efemeris, yer izleme sistemi tarafından sağlanmaktadır. Uydu üzerindeki çeşitli cihazların normal çalışıp çalışmadığı ve uydunun önceden belirlenmiş yörüngede hareket edip etmediği yer ekipmanı tarafından izlenmeli ve kontrol edilmelidir. Yer izleme sisteminin bir diğer önemli işlevi de her bir uydunun saatini tutmak, saat farkını bulmak ve daha sonra yer enjeksiyon istasyonu tarafından uyduya göndermek ve ardından navigasyon mesajı ile uydunun kullanıcı ekipmanına gönderilmesidir.

GPS çalışan uydunun yer izleme sistemi, bir ana kontrol istasyonu, üç enjeksiyon istasyonu ve beş izleme istasyonu içerir. Ana kontrol istasyonunun işlevi, uydunun efemerisini ve uydu saatinin düzeltme parametrelerini her izleme istasyonunun GPS gözlem verilerine göre hesaplamak ve bu verileri enjeksiyon istasyonu aracılığıyla uyduya enjekte etmektir; Kontrol etmek, talimat vermektir. uydular, çalışan uydu arızalandığında, arızalı çalışan uydunun yerine yedek uyduyu gönderir; ayrıca, ana kontrol istasyonu ayrıca bir izleme istasyonu işlevine sahiptir; izleme istasyonunun ana görevi, ana kontrol istasyonuna uydu gözlemleri Veri; enjeksiyon istasyonunun görevi, ana kontrol istasyonu tarafından gönderilen navigasyon mesajını ilgili uydunun hafızasına enjekte etmektir.

1.1.3 GPS sinyal alıcısı

Belirli bir uydu yükseklik kesme açısına göre seçilen ölçülecek uyduların sinyallerini yakalayabilir, bu uyduların işleyişini izleyebilir, alınan GPS sinyallerini dönüştürebilir, yükseltebilir ve işleyebilir, böylece uydulardan gelen GPS sinyallerini ölçebilir. GPS uydusu tarafından gönderilen navigasyon mesajını yorumlayabilir ve istasyonun üç boyutlu konumunu gerçek zamanlı olarak ve hatta üç boyutlu hız ve zamanı hesaplayabilir.

1.2 GPS konumlandırma prensibi

GPS navigasyon sisteminin temel prensibi, konumu bilinen uydular ile kullanıcının alıcısı arasındaki mesafeyi ölçmek ve daha sonra birden fazla uydunun verilerinin sentezlenmesiyle alıcının belirli konumunun bilinmesidir. Bunu başarmak için, uydunun konumu, yerleşik saat tarafından kaydedilen zamana göre uydu efemerisinde bulunabilir. Kullanıcıdan uyduya olan mesafe, uydu sinyalinin kullanıcıya yayılması için geçen sürenin kaydedilmesi ve ardından ışık hızı ile çarpılmasıyla elde edilir (iyonosferin atmosferdeki girişimi nedeniyle, bu mesafe kullanıcı ile uydu arasındaki gerçek mesafe değil, sözde aralık).

GPS uydusu normal çalışırken, navigasyon mesajını 1 ve 0 ikili sembolden oluşan sözde rastgele kod (kısaca sahte kod) ile sürekli olarak iletecektir. Navigasyon mesajı uydu efemeris, çalışma durumu, saat düzeltmesi, iyonosferik gecikme düzeltmesi, atmosferik kırılma düzeltmesi ve diğer bilgileri içerir. GPS navigasyon sisteminin uydu bölümünün rolü, navigasyon mesajlarını sürekli olarak iletmektir. Ancak, kullanıcı alıcısı tarafından kullanılan saat ve uydu üzerindeki saat her zaman senkronize edilemediğinden, kullanıcının üç boyutlu x, y ve z koordinatlarına ek olarak, bir t değişkeni, yani uydu ve uydu arasındaki zaman farkı. alıcı bilinmeyen olarak tanıtılır ve ardından 4 bilinmeyeni çözmek için 4 denklem kullanılır. Yani alıcının nerede olduğunu bilmek istiyorsanız en az 4 uydu alabiliyor olmanız gerekir.

Yukarıdaki dört denklemden x, y, z ve t'yi çözmek, zamanlama ve konumlandırmaya izin verir. GPS konumlandırma yöntemi, bir sim karta ihtiyaç duymaz, ağa bağlanmaya ihtiyaç duymaz, açık havada olduğu sürece, temelde her zaman, her yerde doğru bir şekilde konumlandırılabilir. Diğer uydu konumlandırma yöntemleri türleri GPS'e benzerdir ve tekrar açıklanmayacaktır.

Cep telefonu konumlandırmayı nasıl sağlıyor? O nasıl çalışır?

Baz istasyonu konumlandırma

LBS, Konum Tabanlı Hizmet olarak da bilinen baz istasyonu konumlandırma.

2.1 İlgili kavramlar

Aynı frekans aralığındaki sinyaller birbiriyle etkileşime gireceğinden, bitişik baz istasyonlarının birbirine karışmasını önlemek için bitişik baz istasyonları mobil cihazlarla iletişim kurmak için farklı kanallar (farklı frekans aralıklarındaki sinyaller) seçecektir. Yukarıdaki şekil, bir hücresel mobil baz istasyonunun şematik bir diyagramıdır ve herhangi iki bitişik baz istasyonu, farklı iletişim frekans bantlarına sahiptir. Baz istasyonları tek tek bulunmamakta, kapsama alanları birbirlerine devredilerek devasa bir mobil iletişim ağı oluşturulmaktadır.

Sim kart takıldıktan sonra mobil cihaz açıldıktan sonra aktif olarak çevredeki baz istasyonu bilgilerini arayacak ve baz istasyonu ile bağlantı kuracaktır.Sinyal aranabileceği alanda cep telefonu birden fazla arama yapabilir. baz istasyonu, ancak mesafe farklı.En yakın mesafeye ve en güçlü sinyale sahip baz istasyonu, iletişim baz istasyonu olarak seçilecektir. Geri kalan baz istasyonları gereksiz değildir.Konumunuz hareket ettiğinde farklı baz istasyonlarının sinyal gücü değişecektir.A baz istasyonunun sinyali B baz istasyonununki kadar iyi değilse, cep telefonu ilk önce baz istasyonuyla iletişim kuracaktır. baz istasyonu B bağlantının aniden kesilmesini önlemek için İletişim, iletişim yöntemini koordine ettikten sonra A'dan B'ye geçecektir. Bu nedenle aynı zamanda bir bekleme günüdür, trende evde olduğundan daha fazla güç tüketirsiniz ve cep telefonunun sürekli arama yapması ve baz istasyonuna bağlanması gerekir. Her trene bindiğimde telefonumu uçak moduna alırım, film izlerim, şarkılar dinlerim ki bunlar hala uzun süre dayanabilir.

Bu devasa mobil ağda, bulunduğunuz hücreye göre, alt baz istasyonu konum bilginizi kabaca bilebilir.Birkaç tahmin algoritması eklerseniz konumunuzu daha doğru bir şekilde bulabilirsiniz.

2.2 Baz istasyonu konumlandırma ilkesi

Cep telefonu, farklı baz istasyonlarının uydu-yer bağı pilot sinyallerini ölçer ve farklı baz istasyonlarının uydu-yer bağlantısı pilotlarının TOA'sını (varış zamanı) veya TDOA'sını (varış zamanı farkı) alır.Ölçüm sonuçlarına ve baz koordinatlarına göre istasyonu, üçgen formül tahmin algoritması genellikle cep telefonunun yerini hesaplamak için kullanılır. Gerçek konum tahmin algoritmasının, çok baz istasyonu (3 veya daha fazla) konumlandırma durumunu dikkate alması gerekir, bu nedenle algoritma çok daha karmaşıktır. Genel olarak konuşursak, mobil istasyon ne kadar çok baz istasyonu ölçerse, ölçüm doğruluğu o kadar yüksek ve konumlandırma performansındaki iyileşme o kadar belirgindir.

Yukarıdaki giriş biraz resmi ve anlaşılması çok kolay değil. Açıkça söylemek gerekirse, baz istasyonundan uzaklaştıkça sinyal kötüleşir.Cep telefonunun aldığı sinyal gücüne göre, baz istasyonuna olan mesafe kabaca tahmin edilebilir.Cep telefonu en az üç sinyal aradığında baz istasyonları aynı anda (mevcut şebeke kapsama alanı çok kolay. Bir şey), baz istasyonuna olan mesafeyi kabaca tahmin edebilirsiniz, baz istasyonu mobil şebekede benzersiz bir şekilde belirlenir ve coğrafi konumu da benzersizdir ve Üç baz istasyonu (üç nokta) ve cep telefonu arasındaki mesafe, üç noktalı konumlandırma ilkesine göre elde edilebilir, sadece baz istasyonu merkez ve mesafe yarıçap olarak bir daire çizmeniz gerekir. Bu dairelerin kesişimi cep telefonunun konumudur. Aynısı, İnternette iletilen WeChat'in üç noktalı konumlandırma ilkesi için de geçerlidir.

Baz istasyonu konumlandırıldığında, sinyal kolayca engellenir, bu nedenle konumlandırmasının yanlışlığı doğal olarak belirlenir.Doğruluk yaklaşık 150 metredir ve temel olarak sürmek ve gezinmek imkansızdır. Konumlandırma koşulu, baz istasyonu sinyallerinin olduğu bir yerde olması, cep telefonunun sim kart kayıt durumunda olması (wifi'yi açmak ve sim kartını uçak modunda çıkarmak mümkün değildir) ve sinyal alması gerektiğidir. 3 baz istasyonu, iç mekanda olsun veya olmasın. Ancak, konumlandırma hızı süper hızlıdır.Bir kez bir sinyal olduğunda, konumlandırılabilir.Şu anda, ana amaç, GPS olmadan ve wifi olmadan konumunuzu hızlı ve genel olarak anlamaktır. Ayrıca cep telefonunuzda baz istasyonu konum veri paketi yoksa yine de internete bağlı olmanız gerekir.

Wi-Fi konumlandırma

 • Baz istasyonu konumlandırmasına ek olarak, herkesin aşina olmadığı bir başka yer konumlandırma yöntemi daha vardır, yani Wi-Fi konumlandırma. Hepimiz çevrimiçi olan herkesin genel bir IP adresine sahip olacağını biliyoruz. Bu IP konumları ağ sistemine kaydedilir.
 • Bir IP adresi, konumunuzu kabaca izler (taşıyıcı daha kesin olabilir), ancak bu tür hedeflemede sınırlamalar vardır. Bir yandan, birçok operatör artık her kullanıcıya mutlaka bir genel ağ adresi atamayan NAT teknolojisini kullanıyor.
 • Bahsettiğim Wi-Fi konumlandırması, Wi-Fi yönlendirici MAC adresini temel alan yukarıdaki IP adresi konumlandırmasından tamamen farklıdır.
 • Her kablosuz AP'nin (Wi-Fi yönlendirici) küresel olarak benzersiz bir MAC adresi vardır ve genel olarak kablosuz AP'ler bir süre hareket etmez.
 • Wi-Fi açıldığında, toplama cihazı (cep telefonu gibi) bu kablosuz AP'nin sinyalini arayabilir ve MAC adresini ve sinyal gücü bilgilerini alabilir.
 • Toplama cihazı bilgileri sunucuya yükler ve sunucunun hesaplanmasından sonra "MAC-enlem ve boylam" eşlemesi olarak kaydedilir. Yeterli bilgi toplandığında sunucu üzerinde devasa bir Wi-Fi bilgi veritabanı kurulur.

Bir cihaz böyle bir ağdayken, AP'leri tanımlayabilen toplanan veriler konum sunucusuna gönderilebilir ve sunucu her AP'nin coğrafi konumunu alır ve her sinyalin gücüne göre cihazı hesaplar. baz istasyonu kullanıcı ekipmanına döndürülür.Hesaplama yöntemi, baz istasyonu konumlandırma konumunun hesaplama yöntemine benzer.

Konum hizmeti sağlayıcıları, verilerin doğruluğunu sağlamak için sürekli olarak kendi veritabanlarını güncellemeli ve tamamlamalıdır. Soru şu ki, bu AP konum haritalama verileri nasıl toplanıyor? Kabaca iki türe ayrılabilir - aktif toplama ve kullanıcı gönderme.

Aktif koleksiyon:Google'ın sokak görüş kamerası, beklemiyor muydunuz? Toplama cihazıdır. Yol boyunca kablosuz sinyali toplar ve GPS tarafından bulunan koordinatları işaretler ve sunucuya geri gönderir.

Kullanıcı Gönderimi:Android telefon kullanıcıları "Kablosuz Ağ Konumunu Kullan"ı açtıklarında, Google'ın konum hizmetinin kullanımına izin verilip verilmeyeceği sorulur. İzin verilirse, kullanıcının konum bilgileri Google tarafından toplanır. iPhone, Wi-Fi MAC adresini, GPS konum bilgilerini, operatör baz istasyonu kodunu vb. otomatik olarak toplayacak ve Apple'ın sunucusuna gönderecektir.

Baz istasyonu konumlandırma gibi, Wi-Fi konumlandırma da yoğun AP'lerin olduğu yerlerde iyi çalışır. Birkaç AP varsa, yerini tam olarak tespit etmek zordur. Genel olarak, Wi-Fi konumlandırma yönteminin uygulanması zordur ve kullanılabilirlik ve doğruluk yüksek değildir. Bu nedenle, esas olarak yardımcı bir konumlandırma yöntemidir.

A-GPS konumlandırma

Yardımdan bahsetmişken, A-GPS'den bahsediyoruz.

A-GPS, Yardımlı GPS, Yardımlı Küresel Konumlandırma Uydu Sistemi. Adından da anlaşılacağı gibi, bu GPS için bir geliştirmedir.

AGPS (AssistedGPS: Assisted Global Satellite Positioning System), GPS çiplerinin uydu sinyallerini alması için gecikme süresini azaltmak üzere yardımcı uydu bilgilerini göndermek için baz istasyonunu kullanan GSM/GPRS ve geleneksel uydu konumlandırmanın bir kombinasyonudur. uydulardaki GPS çipleri. AGPS, uydu verilerini indirmek için uzak konumlandırma sunucusunu bağlama yoluyla desteklenen cep telefonu baz istasyonunun sinyalini kullanır ve daha sonra konumlandırma hızını daha hızlı hale getirmek için geleneksel GPS uydu alıcısı ile işbirliği yapar. Mobil istasyonları bulmak için şebeke baz istasyonu bilgilerini ve GPS bilgilerini birleştiren bir teknolojidir.GPS kapsama sorununu çözmek için hem GPS hem de mobil baz istasyonlarını kullanır.İkinci nesil G,C şebekelerinde ve 3G şebekelerinde kullanılabilir. içinde kullanılır.

Sıradan GPS sistemi, GPS uyduları ve GPS alıcılarından oluşur.Sıradan GPS'den farklı olarak AGPS'nin sistemde bir yardımcı konumlama sunucusu da vardır. Bir AGPS ağında alıcı, bir yardım sunucusuyla iletişim kurarak konumlandırma yardımı alabilir. AGPS alıcısı ve yardımcı sunucu arasındaki görevler karşılıklı olarak bölündüğünden, AGPS genellikle sıradan GPS sistemlerinden daha hızlı konumlandırma kabiliyetine ve daha yüksek verimliliğe sahiptir ve GPS sinyallerini hızlı bir şekilde yakalayabilir.Böyle bir ilk yakalama Zaman büyük ölçüde azalır, genellikle sadece bir birkaç saniye (basit bir GPS alıcısının ilk alım süresi 2 ila 3 dakika sürebilir) ve doğruluk, GPS'in doğruluğundan daha yüksek olan yalnızca birkaç metredir. Bir AGPS alıcısı kullanmak artık GPS uydularından navigasyon verilerini indirmek ve kodunu çözmek zorunda değildir, bu nedenle GPS sinyalini izlemek için daha fazla zaman ve işlem gücü vardır, bu da ilk düzeltme süresini azaltır, hassasiyeti artırır ve kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarır.

AGPS konumlandırmanın temel adımları

 • AGPS cep telefonu önce kendi baz istasyonu adres bilgilerini ağ üzerinden konumlandırma sunucusuna iletir;
 • Konumlandırma sunucusu, konumla ilgili GPS yardım bilgilerini (GPS efemeris, azimut, yükseklik vb. dahil) cep telefonunun yaklaşık konumuna göre cep telefonuna iletir;
 • Cep telefonunun AGPS modülü, yardımcı bilgilere göre orijinal GPS sinyalini alır (GPS sinyalinin ilk kilitleme süresi TTFF kapasitesini geliştirmek için);
 • Orijinal GPS sinyalini aldıktan sonra, cep telefonu sinyali demodüle eder, cep telefonundan uyduya olan sözde menzili hesaplar (sözde menzil, çeşitli GPS hatalarından etkilenen mesafedir) ve ilgili bilgiyi konumlandırma sunucusuna iletir. ağ aracılığıyla;
 • Konum belirleme sunucusu, iletilen GPS sözde menzil bilgilerine ve diğer konum belirleme cihazlarından (diferansiyel GPS referans istasyonları vb.) gelen yardımcı bilgilere göre GPS bilgilerinin işlenmesini tamamlar ve cep telefonunun konumunu tahmin eder;
 • Konum sunucusu, cep telefonunun konumunu ağ üzerinden bir konum ağ geçidine veya uygulama platformuna (cep telefonundaki bir GPS uygulaması gibi) iletir.

AGPS'nin avantajı esas olarak konumlandırma doğruluğundadır. Dış mekan gibi açık alanlarda, şu anda en yüksek konumlandırma doğruluğuna sahip bir konumlandırma teknolojisi olarak adlandırılabilecek normal GPS çalışma ortamında doğruluğu yaklaşık 10 metreye ulaşabilir. Diğer bir avantaj, ilk yakalama için 2 ila 3 dakika sürebilen GPS'in aksine, bir GPS sinyalini ilk yakalama süresinin genellikle sadece birkaç saniye olmasıdır. AGPS teknolojisi, yüksek konumlama doğruluğuna ve ilk kez GPS sinyalini yakalamak için kısa süreye sahip olmasına rağmen, bu teknolojinin de bazı eksiklikleri vardır. Her şeyden önce, iç mekan konumlandırma sorunu hala tatmin edici bir şekilde çözülemiyor. Ek olarak, AGPS'nin konumlandırma uygulaması, operatörler için çok fazla hava kaynağı işgal ettiği ve tüketicilerin maliyeti için çok fazla trafik oluşturacağı düşünülen birden fazla ağ (altı adede kadar tek yönlü iletim) aracılığıyla iletilmelidir. Ayrıca, AGPS cep telefonları, normal cep telefonlarına göre güç tüketimi üzerinde belirli bir ekstra yüke sahiptir ve bu da cep telefonlarının bekleme süresini dolaylı olarak kısaltır. Ayrıca, genellikle AGPS telefon anten alıcınızın bulunduğu ortamın sınırlamaları nedeniyle, birden fazla uydudan sinyal almak bazen imkansızdır. Bu durumda, AGPS işlevi iyi çalışmayacaktır.

Geliştiriciler cep telefonu konumlandırmasını nasıl başarır?

Bu konumlandırma yöntemlerinin "geliştiricinin uygulama yöntemini" bilen geliştiricilerin her yeri terliyor olabilir.Uygulama yukarıda belirtildiği gibi "baz istasyonunu ve WIFI veritabanını kendi başına koruyor" mu?

Cevap: Hayır, elbette, gerçek mühendislik uygulamalarında iki ana akım yaklaşım vardır:

Araçlardan biri: sistem düzeyinde konumlandırma yeteneğinin çağrılması

Hangi sistemin (IOS, Android, WP) sistem düzeyinde bir dizi konumlandırma yeteneği sağladığından bağımsız olarak, bu tür konumlandırma yetenekleri bir dizi sistem düzeyinde API'ye karşılık gelir.Genel olarak konuşursak, bu API her zaman aşağıdaki kesinlik seçeneklerine sahip olacaktır:

Yüksek hassasiyet: GPS uyduları bulunabiliyorsa, GPS konumlandırma kullanın, aksi takdirde WIFI konumlandırma kullanın.Hem WIFI hem de GPS başarılı bir şekilde konumlandırılamıyorsa, konumlandırma sonucu yalnızca baz istasyonuna göre verilebilir.

Güç tüketimini dengeleyin: GPS'i devre dışı bırakın (çünkü çok güç tüketir), önce WIFI kullanın, WIFI yoksa, konumlandırma için baz istasyonunu kullanın.

Düşük güç tüketimi (pasif konumlandırma): Farklı sistemlerin düzenlemelerine göre uygulama yöntemleri de farklıdır, ancak genellikle diğer uygulamaların konumlandırma sonuçlarını paylaşırlar, yani diğer uygulamalar konumu yüksek hassasiyet ve dengeli güç tüketimi ile alır, o zaman bu konum da şu anda "düşük güç konumlandırma" kullanan uygulamaya itilecektir, yani uygulama, ek enerji tüketimi tüketmeden konumlandırmayı tamamlayacaktır.

Ancak şunu kabul etmeliyiz ki, IOS ve WP sistemlerinde, işletim sistemi baz istasyonları ve WIFI okumak için arayüz açmadığından, aslında işletim sisteminin konumlandırma yeteneği bir tekel oluşturmuştur ve geliştiriciler bağımsız konumlandırma yetenekleri elde edememektedir.... Bu aynı zamanda Apple ve WP telefonlarda tüm uygulamalar için aynı anda aynı konumlandırma hatasına yol açar.

İkinci yöntem: üçüncü taraf konumlandırma SDK'sını arayın

Baz istasyonu ve WIFI bilgilerini herkese açık olarak okuyabilen Android cep telefonu sistemi için, harita üreticisi konumlandırma SDK'sını uygulamıştır.Şu anda taranan baz istasyonu ve WIFI konumuna göre daha doğru bir konumlandırma sonucu nihayet hesaplanır ve geliştiriciye şu şekilde döndürülür: SDK arayüzü. Bunun avantajı, uygulamanın konumlandırma yeteneğinin cep telefonu sistemine olan bağımlılıktan ayrılabilmesidir.

3. Birinin cep telefonu konumu nasıl bulunur?

Diğer kişilerin cep telefonlarının konumunun belirlenmesi gizlilik sorunlarını içerecektir, bu nedenle öğrenme kulübü yöntemi, yaşlıların ve çocukların güvenliğini sağlamak için yalnızca yaşlıların ve çocukların nerede olduklarını bulmak için önerilir ve yasa dışı faaliyetler için kullanılamaz!

1. Geleneksel yöntem

Şu anda, çoğu cep telefonu markasının kişiselleştirme sistemi kendi cep telefonu arama işlevine sahip olacak ve diğer markaların kendi cep telefonu arama işlevi yoksa ancak cep telefonunu bulmak istiyorlarsa, bunu ancak üçüncü bir telefon kurarak başarabilirler. -parti APP. Üçüncü taraf APP'nin cep telefonu konum işlevi sayesinde, diğer kişilerin cep telefonlarının yerini kolayca bulabilirsiniz.

2. Özel yöntem

Konumlandırmayı sağlamak için Truva atı programı yerleştirme yoluyla cep telefonu izinlerinin alınması

Bu sayede sadece konum değil, arama, kısa mesaj, sohbet kayıtları da dahil olmak üzere karşı tarafın cep telefonunu elde etmek için birçok izin bulunmaktadır.